Skip to content

משרות וחינוך

הדרכה והסמכה לשימוש בציוד לא הרס בצנרת

פוסט זה בבלוג מספק מדריך מקיף על ההכשרה וההסמכה הנדרשת לשימוש בציוד בדיקות לא הרסניות (NDT) בצינורות. לציוד NDT יש חשיבות מכרעת בשמירה על שלמות ובטיחות הצינורות, המאפשר זיהוי של פגמים או חריגות מבלי לגרום נזק. הפוסט מתעמק בחשיבות ההכשרה וההסמכה הנכונות, תכניות הכשרה שונות,… Read More »הדרכה והסמכה לשימוש בציוד לא הרס בצנרת