Skip to content

יריב רינות

יריב רינות, בעלי רן פלדות ומתכות בע"מ

יריב רינות הוא בעלי קבוצת רן פלדות ומתכות בע"מ, הנחשבת בין הגדולות, המובילות והפעילות ביותר במשחק בתחומי עיסוקן.

הוא נולד בתל מונד בשנת 1966, ובהמשך למד באורט נתניה

כיום הוא מתגורר במושב חירות יחד עם משפחתו.

יריב רינות 2